CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HOÀNG HÀ được thành lập năm 2019. Tính đến nay sau hơn 2 năm nỗ lực đầu tư và phát triển
 HHP Invest đã có một chỗ đứng vững chắc trên thị trường Bất động sản Việt Nam. Với tiêu chí phát triển bền vững cùng mục tiêu là mang
 lại cho khách hàng những sản phẩm về bất động sản tốt nhất, dịch vụ chuyên nghiệp nhất. Được hoạt động trên cơ sở xây dựng nét văn
 hóa doanh nghiệp riêng biệt, môi trường làm việc lý tưởng.